Jak se stát členem

Šumperský horolezecký klub Horal Šumperk je zapsaný spolek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který se řídí odsouhlasenými stanovami. O přijetí nového člena musí rozhodovat Valná hromada na základě písemně podané přihlášky. Přihláška musí být podána písemně minimálně 30 dnů před zahájením valné hromady některému členu z výboru. Valná hromada se obvykle koná koncem roku či počátkem roku příštího, proto doporučujeme, aby přihlášky nových členů byly doručeny nejpozději do 30. září kalendářního roku.

Přihláška musí obsahovat

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a souhlas dvou garantů ze současných členů, e-mail, telefonický kontakt.

Kdo je garant

Garant je osoba, která na valné hromadě prohlašuje, že nově přijímaný člen splňuje všechny předpoklady dle stanov. Zároveň garant musí zajistit pro nově přijatého člena jakoukoli podporu pro nového člena v podobě předání informací o působení oddílu, zvyklostí apod.

Jak získat garanta

Nejlepší cesta k získání garanta je návštěva klubové schůze a domluva na lezení v některé oblasti a seznámení s funkcí oddílu, přidání informací garantovi o záměru a plánech působení v klubu. Vlastní účastí na některém z metodických dnů je možnost získání garanta a informací o klubu největší.

Vstupní poplatek a ostatní poplatky

Klubové příspěvky se řídí rozhodnutím Valné hromady. Nyní pro následující rok bude vybírán poplatek za člena ČHS. Klubové příspěvky pro následující roky jsou stanoveny ve výši 0,- Kč (žádné). Při vstupu do klubu se vybírá jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.500,- Kč.

Ke stažení: Směrnice přijímání nových členů