Sokolka uzavřena

Sokolka uzavřenaLesy ČR + Orgány ochrany přírody dočasně zakázali vstup (a lezení) na Sokolku. Důvodem jsou sokoli, kteří se tam před týdnem uhnízdili a předpokládá se, že tam vyvedou mladé. Podle sdělení pracovníka Lesů ČR tam mají čtyři hnízda. Hnízda i pohyb na Sokolce jsou monitorovány. Zákaz se předpokládá do 15. června. Pokud by se sokolící nevylíhli, byl by zákaz zrušen dříve.

Žádám vás, abyste zákaz respektovali. Nerespektování zákazu a problémy na Sokolce by se mohli odrazit při prodlužování výjimek ze zákona pro provozování lezení v chráněných oblastech Jeseníků. Kromě toho, příčina zákazu je pochopitelná, no ne?

Program BoulderSession

Místo: Základní škola 8. května 870/63, 78701 Šumperk, malá tělocvična
Datum: 29.11.2014
Začátek: 9:30 hod.
Prezentace: 9:30 – 10:00 hod., chlapci a dívky od 12 do 14 let (včetně) -  kat.  A ,B.
11:30 – 12:00 hod. pro juniory od 15 let a dospělé – kategorie Jr, Jk, M, Ž.
Startovné: zdarma
Vstupné: zdarma

Celý příspěvek

Pozvánka na valnou hromadu

Srdečně Vás zvu na valnou hromadu klubu, která se bude konat v pátek 28.11.2014 v Music Machine, Hlavní třída 10, Šumperk. Prezentace od 17:30 hodin, začátek v 18:00 hodin.

Program:

 1. Schválení předsednictva VH a volba mandátové a návrhové komise
 2. Schválení jednacího řádu a protokolu z poslední VH
 3. Roční zpráva
 4. Zpráva o revizi hospodaření
 5. Návrh členských příspěvků na rok 2016
 6. Hospodaření 2014 a plán 2015
 7. Plán akcí 2015
 8. Pocty
 9. Revize stanov
 10. Vydání provozních řádů
 11. Přijetí nových členů
 12. Diskuze
 13. Schválení návrhů
 14. Usnesení