Rozpočet 2019

Výdaje
Podpora činnosti 84 000,- Kč
Pocty a ocenění výkonů 10 000,- Kč
Podpora činnosti 30 000,- Kč
Příspěvek na Boulder centrum Špk 10 000,- Kč
Metodika 0
Pojištění členů v zahraničí 24 000,- Kč
Výměna chytů bouldrové stěny 10 000,- Kč
Podpora prezentace spolku 25 750,- Kč
Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta, Horování) 15 000,- Kč
Pojištění obecné odpověd. spolku 6 750,- Kč
Vývěska, kronika 2 000,- Kč
Správa webu a domény 2 000,- Kč
Společenské akce 21 000,- Kč
Zasedání valné hromady 6 000,- Kč
Mikuláš 15 000,- Kč
Provozní výdaje 32 000,- Kč
Účetnictví – vedení 8 000,- Kč
Odměna za práci předsednictva 20 000,- Kč
Provozní režie 4 000,- Kč
Ostatní 2 000,- Kč
Průkazy ČHS pro členy 2 000,- Kč
Celkem 164 750,- Kč
Příjmy
Příjem z příspěvků 2 000,- Kč
Klubové příspěvky 0,- Kč
Vybrané příspěvky pro ČHS 2 000,- Kč
Příspěvky od nováčků 0,- Kč
Příjem z majetku 82 000,- Kč
Příjmy z půjček 67 000,- Kč
Dividendy ČEZ 15 000,- Kč
Úroky na běžném účtu 0,- Kč
Dotace na činnost 5 000,- Kč
Příspěvek z ČUS “činnost” 0,- Kč
Provize za uzavření AV Alpy 5 000,- Kč
Příspěvek z ČHS “činnost” 0,- Kč
Příjem na závody 26 000,- Kč
Dotace MU Šumperk 5 000,- Kč
Dotace ČHS 3 000,- Kč
Dotace z ČUS “Sportuj s námi” 0
Smlouva za reklamu – Kubíček 6 000,- Kč
Smlouva za reklamu – Tilak 2 000,- Kč
Sponzoři závodů – Jílek 4 000,- Kč
Sponzoři závodů – Davon 2 000,- Kč
Horokros – startovné 3 500,- Kč
BoulderSession – startovné 500,- Kč
Celkem 115 000,- Kč
Příjem na závody 26 000,- Kč
Výdej na závody a pojištění 21 750,- Kč