Rozpočet 2019

Výdaje
Podpora činnosti 46 000,- Kč 41%
Pocty a ocenění výkonů 10 000,- Kč
Podpora činnosti 10 000,- Kč
Příspěvek na Boulder centrum Špk 10 000,- Kč
Metodika 0
Pojištění členů v zahraničí 16 000,- Kč
Podpora prezentace spolku 24 750,- Kč 22%
Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta, Horování) 15 000,- Kč
Pojištění obecné odpověd. spolku 6 750,- Kč
Vývěska, kronika 1 000,- Kč
Správa webu a domény 2 000,- Kč
Společenské akce 17 000,- Kč 15%
Zasedání valné hromady 5 000,- Kč
Mikuláš 12 000,- Kč
Provozní výdaje 22 000,- Kč 20%
Účetnictví – vedení 8 000,- Kč
Odměna za práci předsednictva 10 000,- Kč
Provozní režie 4 000,- Kč
Ostatní 2 000,- Kč
Průkazy ČHS pro členy 2 000,- Kč
Celkem 111 750,- Kč
Příjmy
Příjem z příspěvků 2 000,- Kč
Klubové příspěvky 0,- Kč
Vybrané příspěvky pro ČHS 2 000,- Kč
Příspěvky od nováčků 0,- Kč
Příjem z majetku 82 000,- Kč
Příjmy z půjček 67 000,- Kč
Dividendy ČEZ 15 000,- Kč
Úroky na běžném účtu 0,- Kč
Dotace na činnost 5 000,- Kč
Příspěvek z ČUS “činnost” 0,- Kč
Provize za uzavření AV Alpy 5 000,- Kč
Příspěvek z ČHS “činnost” 0,- Kč
Příjem na závody 26 000,- Kč
Dotace MU Šumperk 5 000,- Kč
Dotace ČHS 3 000,- Kč
Dotace z ČUS “Sportuj s námi” 0
Smlouva za reklamu – Kubíček 6 000,- Kč
Smlouva za reklamu – Tilak 2 000,- Kč
Sponzoři závodů – Jílek 4 000,- Kč
Sponzoři závodů – Davon 2 000,- Kč
Horokros – startovné 3 500,- Kč
BoulderSession – startovné 500,- Kč
Celkem 115 000,- Kč
Příjem na závody 26 000,- Kč
Výdej na závody a pojištění 21 750,- Kč