Rozpočet 2017

Výdaje
Podpora činnosti 41 000,- Kč
Pocty a ocenění výkonů 5 000,- Kč
Podpora činnosti 10 000,- Kč
Příspěvek na Boulder centrum Špk 10 000,- Kč
Alpenverein 16 000,- Kč
Podpora prezentace 12 651,- Kč
Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta, Horování) 10 500,- Kč
Prezentace klubu 0,- Kč
Vývěska, kronika 1 000,- Kč
Digitalizace kroniky 0,- Kč
Správa webu a domény 1151,- Kč
Společenské akce 12 000,- Kč
Zasedání valné hromady 5 000,- Kč
Mikuláš 12 000,- Kč
Provozní výdaje 12 000,- Kč
Účetnictví – vedení 8 000,- Kč
Provozní režie 4 000,- Kč
Časopis Plesnivec 0,- Kč
Ostatní 10 000,- Kč
Průkazy ČHS pro členy 2 000,- Kč
Odměna za práci předsednictva 8 000,- Kč
Celkem 92 651,- Kč
Příjmy
Příjem z příspěvků 2 000,- Kč
Klubové příspěvky 0,- Kč
Vybrané příspěvky pro ČHS 2 000,- Kč
Příspěvky od nováčků 0,- Kč
Příjem z majetku 78 700,- Kč
Příjmy z půjček 60 000,- Kč
Dividendy ČEZ 18 700,- Kč
Úroky na běžném účtu 0,- Kč
Dotace 3 000,- Kč
Příspěvek z ČUS 0,- Kč
Dotace z ČUS – rezervní fond 0,- Kč
Provize za uzavření AV Alpy 3 000,- Kč
Příspěvek od města Šumperka 0,- Kč
Příspěvek od Olomouckého kraje 0,- Kč
Příjem na závody 15 500,- Kč
Smlouva za reklamu – Kubíček 6 000,- Kč
Smlouva za reklamu – Tilak 2 000,- Kč
Sponzoři Horokros, Boulder 4 000,- Kč
Celkem 99 200,- Kč