Příspěvky 2020

 

VH 11.1.2019 schválila velikost klubových příspěvků ve výši 0 Kč.